69FD7F9E-1B25-4D2A-93DE-4D780F0C0D40_edi

ROPE ACCESS

Dostęp linowy jest już obecnie znaną i docenianą, bezpieczną i ekonomicznie uzasadnioną, szczególnie na obiektach wysokich, formą wykonywania prac.

Dostęp linowy to dostęp bezpieczny, szybki, relatywnie tańszy - tym bardziej im wyższy jest obiekt, ale to "tylko" dostęp. Nasi pracownicy, poza wiedzą i doświadczeniem, popartymi certyfikatami IRATA o poziomach od 1 do 3, posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą konkretnych zakresów prac. Są to specjaliści od zabezpieczeń antykorozyjnych od wykonawców, przez kontrolerów jakości, po inspektorów FROSIO z poziomem 3. Są to również technicy z doświadczeniem w montażu konstrukcji. Mamy też techników z doświadczeniem w naprawach łopat turbin wiatrowych zgodnie z technologią i specyfikacją wymaganą przez producentów tych łopat. Nasi pracownicy posiadają uprawnienia do realizacji projektów w miejscach szczególnych, jak zakłady chemiczne, elektrownie, platformy wiertnicze, czy farmy wiatrowe ulokowane na morzach.

Więcej...