Hale przemysłowe

Aby zapewnić prawidłowy, wydajny cykl produkcyjny na halach przemysłowych, konieczna jest praca zgodnie z ustaloną standaryzacją.

Każda ingerencja zewnętrzna skutkuje obniżeniem wydajności produkcji i przestojami pracowników. Dzięki naszemu doświadczeniu, możliwe jest wykonanie szeregu prac modernizacyjnych w obrębie konstrukcji stalowych obiektów przemysłowych, bez ingerencji w zasadnicze procesy produkcyjne.

Dzięki wykorzystaniu technik linowych oraz użyciu farb nie szkodzących pracującym w obiekcie ludziom, możemy wykonywać prace na czynnych obiektach przemysłowych:

  • Czyszczenie i mycie konstrukcji stalowych
  • Naprawy miejscowe i przemalowanie konstrukcji stalowych.