Branże

Pracownicy DAAS wykonują pracę w wielu branżach związanych z przemysłem. Można nas spotkać zarówno na lądzie przy budowie obiektów przemysłowych, jak i na morzu, gdzie wykonujemy usługi na platformach wiertniczych oraz turbinach wiatrowych. 

Podstawowy zakres zadań realizowany przez pracowników DAAS Sp. z o.o. skupia się w szeroko pojętym przemyśle.